ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

จว.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4346-5739 โทรสาร 0-4346-5745

 

PROVINCIAL POLICE TRAINING CENTER REGION 4

KHONKAEN TEL.0-4346-5739 FAX.0-4346-5745

 

เข้าสู่เว็บไซต์

enter website